1087/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1087/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp nguyên vật liệu thực hiện Đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm trồng cây thâm canh rừng gỗ lớn bằng một số giống keo lá tràm mới, kết hợp trồng xen cây dược liệu Ngải máu tại Thanh Hóa”
Ngày ban hành 02/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT107276005-3-20211616728623704_(giangld)(04.04.2021_15h31p08)_signed.pdf
 Trở về trang trước