16016/UBND-CNTT
Chi tiết văn bản
16016/UBND-CNTT
Giao rà soát, lấy ý kiến về kế hoạch phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh.
Ngày ban hành 13/10/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT339529701-10-20211634030587494_(chiennv)(12.10.2021_17h23p34)_signed.pdf
 Trở về trang trước