30/GP-UBND
Chi tiết văn bản
30/GP-UBND
Về việc gia hạn sử dụng giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Khe Ba, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 19/03/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT310229429-3-20241710810557401_(giangld)(19.03.2024_15h53p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước