96/GP-UBND
Chi tiết văn bản
96/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Thương mại Song Dương (có địa chỉ tại thôn Thanh Tiến, xã Thanh Xuân, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hoá) được khai thác nước dưới đất
Ngày ban hành 12/09/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT395836055-9-20221662713578663_(giangld)(12.09.2022_07h47p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước