480/QĐ-UB480
Chi tiết văn bản
480/QĐ-UB
Quyết định phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện Tĩnh Gia nhiệm kỳ 2004-2009
Ngày ban hành 25/02/2004
Người ký Phạm Minh Đoan
Chức vụ
Cơ quan ban hành Uỷ ban nhân dân tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm 480.doc
 Trở về trang trước