14547/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14547/UBND-THKH
Chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức thuộc Bệnh viện đa khoa thị xã Bỉm Sơn
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Phạm Đăng Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT424151523-10-20201602582479887dinhquanghung15.10.2020_16h29p01_quyenpd_16-10-2020-13-11-44_signed.pdf
 Trở về trang trước