14084/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14084/UBND-CN
Báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đường ven biển theo Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 129/QĐ-TTg.
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT24587159-9-20221663831165289_chiennv_22-09-2022-14-22-25_signed.pdf
 Trở về trang trước