22/GP-UBND
Chi tiết văn bản
22/GP-UBND
Cho phép Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam (Có địa chỉ trụ sở tại số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh) được khai thác, sử dụng nước dưới đất phục vụ hoạt động chăn nuôi của Trang trại Bò sữa Thanh Hóa tại thôn Bàn Lai, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 28/02/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT827098719-2-20241708937172121_(giangld)(28.02.2024_14h44p25)_signed.pdf
 Trở về trang trước