4622/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4622/QĐ-UBND
Thu hồi đất của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý
Ngày ban hành 17/11/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT713657000-11-20211636427587783_(giangld)(16.11.2021_17h35p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước