250/GM-UBND
Chi tiết văn bản
250/GM-UBND
Mời dự Hội nghị Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia năm 2019 tại tỉnh Thanh Hóa vào 7h30 ngày 16/5/2019
Ngày ban hành 13/05/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy mời họp
Tài liệu đính kèm mh250_signed.PDF
 Trở về trang trước