5007/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
5007/QĐ-UBND
Chấp thuận cho phép các công trình, dự án thực hiện trong năm 2019, cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 26/11/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d5007.signed.pdf
 Trở về trang trước