3500/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3500/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 2524/QĐ-UBND ngày 11/8/2014 của UBND tỉnh về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Ngày ban hành 08/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT802204765-10-20211633541468302_(giangld)(07.09.2021_16h43p37)_signed.pdf
 Trở về trang trước