10555/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
10555/UBND-THKH
Giao triển khai thực hiện thông báo nghiệp vụ số 7 Tổng điều tra kinh tế năm 2021
Ngày ban hành 21/07/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT476930027-7-20211626776380029_(hoangmc)(21.07.2021_09h56p33)_signed.pdf
 Trở về trang trước