13598/UBND-CN
Chi tiết văn bản
13598/UBND-CN
Giao hướng dẫn cách tính chi phí QLDA, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng theo Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13598.signed.pdf
 Trở về trang trước