2913/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2913/QĐ-UBND
Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Làng nghề phường Quảng Châu - Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/07/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT459587072-7-20201595476216883_(xungnd)(23.07.2020_22h34p51)_signed.pdf
 Trở về trang trước