87/GP-UBND
Chi tiết văn bản
87/GP-UBND
Giấy phép khai thác khoáng sản mỏ cát số 05 tại xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa của Công ty Cổ phần Ngọc Tân Bình
Ngày ban hành 15/06/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT589259415-6-20201591954237917_quyennd_13-06-2020-07-51-19_signed.pdf
 Trở về trang trước