172/GP-UBND
Chi tiết văn bản
172/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty cổ phần Đầu tư nông nghiệp công nghệ cao Lương Sơn, địa chỉ tại Tại thôn Lương Thịnh, xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của dự án “Tổ hợp Trang trại chăn nuôi lợn công nghệ cao (giai đoạn chăn nuôi 2.400 lợn nái và 40 lợn đực) tại xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 14/12/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT327751923-12-20231702277568269tungct11.12.2023_17h04p21_giangld_14-12-2023-08-05-03_signed.pdf
 Trở về trang trước