1949/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1949/UBND-VX
Triển khai Quyết định số 266/QĐ-BYT ngày 02/02/2024 của Bộ Y tế về ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2024.
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT184656753-2-20241707124545693_(thihv)(07.02.2024_08h10p04)_signed.pdf
 Trở về trang trước