2/GPMT-UBND
Chi tiết văn bản
2/GPMT-UBND
Cấp phép cho Công ty TNHH IVORY Triệu Sơn Thanh Hoá, địa chỉ tại: Thôn 4, xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Nhà máy may xuất khẩu tại xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 03/01/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT434686341-1-20241704248496635_(giangld)(03.01.2024_13h42p22)_signed.pdf
 Trở về trang trước