171/BC-UBND
Chi tiết văn bản
171/BC-UBND
Tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018
Ngày ban hành 29/11/2017
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm bc171_signed.pdf
 Trở về trang trước