15200/UBND-VX
Chi tiết văn bản
15200/UBND-VX
Thực hiện Quyết định số 3976/QĐ-BGDĐT ngày 28/10/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành 07/11/2019
Người ký Phạm Nguyên Hồng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c15200.signed.pdf
 Trở về trang trước