14210/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14210/UBND-CN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị điều chỉnh thủ tục thực hiện chính sách giảm tiền điện.
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT272636121-9-20211631506851952_(trangnt)(13.09.2021_18h12p09)_signed.pdf
 Trở về trang trước