8/CT-UBND
Chi tiết văn bản
8/CT-UBND
Chỉ thị về việc tăng cường quản lý người từ các quốc gia có dịch về Thanh Hóa để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Ngày ban hành 04/03/2020
Người ký Nguyễn Đình Xứng
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm ct8.signed.pdf
 Trở về trang trước