2976/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2976/UBND-CN
Giao triển khai Thông tư số 06/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định Quy trình sử dụng phương tiện, thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ và sử dụng kết quả thu được từ phương tiện, thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ làm căn cứ để xác định vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
Ngày ban hành 23/03/2017
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2976_signed.pdf
 Trở về trang trước