4472/UBND-VX
Chi tiết văn bản
4472/UBND-VX
Tập trung triển khai Kế hoạch tổ chức Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024.
Ngày ban hành 02/04/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT264530653-4-20241711954903043_thihv_02-04-2024-09-49-17_signed.pdf
 Trở về trang trước