13581/UBND-NN
Chi tiết văn bản
13581/UBND-NN
Giao tham mưu giải quyết đề nghị hiệu chỉnh tên dự án theo quyết định đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa của Công ty Điện lực Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/10/2019
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c13581.signed.pdf
 Trở về trang trước