1264/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1264/QĐ-UBND
Cho Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Vicenza chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất để thực hiện dự án Kho chứa nguyên liệu và các công trình phụ trợ tại phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 15/04/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT227398753-4-20211618340971729_(giangld)(16.04.2021_15h23p39)_signed.pdf
 Trở về trang trước