107/GP-UBND
Chi tiết văn bản
107/GP-UBND
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất cho Công ty TNHH Dịch vụ và Chăn nuôi New Hope
Ngày ban hành 05/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp107_signed.pdf
 Trở về trang trước