6726/UBND-CN
Chi tiết văn bản
6726/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư mới Thái Thịnh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT213174335-5-20241715736430548_(hieulv)(15.05.2024_08h40p49)_signed.pdf
 Trở về trang trước