10866/UBND-NN
Chi tiết văn bản
10866/UBND-NN
Tham mưu góp ý vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm tăng cường hiệu quả quản lý khu bảo tồn biển
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT483906362-7-20211627121466145_(tungct)(26.07.2021_07h34p22)_signed.pdf
 Trở về trang trước