6540/UBND-NN
Chi tiết văn bản
6540/UBND-NN
Giao thẩm định Phương án nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án Xây dựng công trình khai thác mỏ đá bazan làm vật liệu xây dựng thông thường tại núi Côn Sơn, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 12/05/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT105823359-5-20221652110405675_(tungct)(11.05.2022_16h05p10)_signed.pdf
 Trở về trang trước