3296/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3296/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cấp điện cho các xã Nam Tiến, Trung Sơn, huyện Quan Hóa thuộc dự án cấp điện nông thôn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 30/09/2022
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT269337268-9-20221664443933281_liemmx_30-09-2022-09-47-46_signed.pdf
 Trở về trang trước