3282/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3282/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 29/09/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT167146604-9-20221664363040455hoangmc29.09.2022_07h00p03_thinv_29-09-2022-08-48-49_signed.pdf
 Trở về trang trước