16680/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16680/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin chủ trương lập Đề án phát triển du lịch huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT208555877-11-20201606381619302_dinhquanghung_27-11-2020-08-32-27_signed.pdf
 Trở về trang trước