18603/UBND-VX
Chi tiết văn bản
18603/UBND-VX
Triển khai Nghị quyết số 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng chống dịch COVID 19
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT617003546-11-20211637739211680_(thihv)(24.11.2021_14h35p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước