52/GP-UBND
Chi tiết văn bản
52/GP-UBND
Cấp phép cho Công ty cổ phần chế biến lâm sản Phú Thành, địa chỉ thôn Chảy Kế, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của “Xưởng chế biến lâm sản, công suất 6.000 tấn giấy đế thành phẩm/năm và 1.200 tấn đũa/năm tại thôn Chảy Kế, xã Thiết Kế, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá”
Ngày ban hành 23/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT12693771-5-20231684485303515tungct22.05.2023_07h43p19_giangld_23-05-2023-15-07-15_signed.pdf
 Trở về trang trước