14250/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
14250/UBND-THKH
Giao triển khai thực hiện Thông tư số 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Mai Công Hoàng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT398420904-9-20211631524509997_(hoangmc)(14.09.2021_15h37p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước