16647/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
16647/UBND-KSTTHCNC
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT473465685-11-20201606358175336_dinhquanghung_26-11-2020-22-59-38_signed.pdf
 Trở về trang trước