231/TB-TCTTCD
Chi tiết văn bản
231/TB-TCTTCD
Lịch phân công tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII
Ngày ban hành 02/12/2020
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Thông báo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT177592272-12-20201606787626777dinhquanghung01.12.2020_14h40p27_liemmx_02-12-2020-08-54-28_signed.pdf
 Trở về trang trước