3026/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3026/QĐ-UBND
Cho phép hợp nhất Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi xã Xuân lam và Hội Bảo trợ Người tàn tật và trẻ mồ côi thị trấn Lam Sơn thành Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ mồ côi thị trấn lam Sơn, huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 30/07/2020
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT988551179-7-20201596097672832_quyennd_30-07-2020-15-51-03_signed.pdf
 Trở về trang trước