1605/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1605/UBND-CN
Điều chỉnh ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030
Ngày ban hành 11/02/2019
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1605_signed.pdf
 Trở về trang trước