10533/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10533/UBND-CN
Giao tham mưu đấu nối Cửa hàng xăng dầu Tùng Phương tại Km 52, QL 47 huyện Thọ Xuân
Ngày ban hành 14/08/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c10533.signed.pdf
 Trở về trang trước