1517/UBND-CN
Chi tiết văn bản
1517/UBND-CN
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư Đông Nam làng Tân Thọ, xã Đông Tân - phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/02/2019
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1517_signed.pdf
 Trở về trang trước