122/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
122/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi tr¬ường Nhà máy chế biến gỗ Xuân Sơn tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá của Công ty cổ phần Xuân Sơn thực hiện tại xã Thành Tâm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT263099220-12-20201609143374548tungct28.12.2020_17h16p26_giangld_11-01-2021-02-20-25_signed.pdf
 Trở về trang trước