4369/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
4369/UBND-KTTC
Giao hướng dẫn thực hiện bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức đấu giá
Ngày ban hành 06/04/2021
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT515071444-4-20211617582728458_(tungct)(05.04.2021_14h05p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước