33/KH-UBND
Chi tiết văn bản
33/KH-UBND
Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Ngày ban hành 17/02/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT989399680-2-20211612752495079_tungdt_11-02-2021-18-02-46_signed.pdf
 Trở về trang trước