40/GP-UBND
Chi tiết văn bản
40/GP-UBND
Cho phép Chi nhánh Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa Việt Nam - Trang trại bò sữa Thanh Hóa được xả nước thải vào nguồn nước từ hoạt động của Trang trại bò sữa Thanh Hóa, tại thôn Bàn Lai, xã Xuân Phú, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 09/02/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT233240042-1-20211610678616996tungct17.01.2021_10h37p42_giangld_09-02-2021-15-23-04_signed.pdf
 Trở về trang trước