2714/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2714/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục công trình: Xây dựng cầu Khánh Hội thuộc dự án đường Thiệu Phú - Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa
Ngày ban hành 05/07/2019
Người ký Lê Anh Tuấn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2714_signed.pdf
 Trở về trang trước