313/GP-UBND
Chi tiết văn bản
313/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty Cổ phần Bệnh viện mắt Thanh An
Ngày ban hành 28/09/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp313_signed.pdf
 Trở về trang trước