173/GP-UBND
Chi tiết văn bản
173/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thanh Hóa (có trụ sở tại số 152 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa) được khai thác, sử dụng nước mặt
Ngày ban hành 18/12/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT508212546-12-20231702871171548_(giangld)(18.12.2023_15h52p20)_signed.pdf
 Trở về trang trước